Miljörum

Ansökan

Styrelsen för Brf Gripen har beslutat att alla medlemmar måste ansöka om tillåtelse att få använda miljörummet.
I ansökan bekräftar alla medlemmar att man känner till att det i ordningsreglerna punkt 4 står; “Sopor och dylikt ska sorteras och vara väl inslagna och läggas på därför avsedd plats” och att om man inte följer de regler som föreningen beslutat om(enligt §29 i Stadgarna) så blir medlemmen portad från miljörummet och riskerar att förverka nyttjanderätten till lägenheten och tvingas sälja sin lägenhet(Stadgarna §35 punkt 6). Om ordningsreglerna bryts kommer identifiering av de medlemmar som misskött sig ske både via kameror och med taggen som användes vid regelbrottet(alla taggar är kopplade till en lägenhet).

Ansökan sker genom att skicka ett mejla märkt "Miljörum" samt ditt namn till styrelsen mejladress; info@brfgripen.com. Varpå du kommer få ett mejl med en PDF-fil där du fyller i din information och signerar, vilket bekräftar att du känner till ordningsreglerna. Därefter kan det dröja några dagar innan du fått tillgång till miljörummet, eftersom vi inte lägger in alla som ansökt en och en utan flera stycken i omgångar.

Anmälan

Om man ser att miljörummet är misskött genom att sopor är felsorterade eller slängda på golvet ber vi er anmäla det till styrelsen genom att mejla(info@brfgripen.com). I anmälan ber vi er ange vad som är misskött samt vilken tid som ni märkte det. På detta sätt kan vi tillsammans se till att miljörummet sköts och att föreningen inte behöver betala onödiga kostnader.

Öppettider

Till att börja med kommer miljörummet att bara vara öppet vissa tider, men allteftersom kommer vi öppna upp det mer och mer.
Miljörummets öppettider; alla dagar 06.00-22.00

Sophämtning:

Grovavfall: 1 gång/veckan(Järfälla Kommun)
Elavfall: 1 gång/mån(Järfälla Kommun)
Ljuskällor: 1 gång/mån(Järfälla Kommun)
Batterier: 1 gång/mån(Järfälla Kommun)
Farligt avfall(förvaras i det blåa skåpet med koden 1224, för att låsa trycker du 2 ggr på Nyckel-ikonen sen in koden): 4 gånger/år(Järfälla Kommun)
Metall: 1 gång/veckan(PreZero)
Glas: 1 gång/veckan(PreZero)
Papper: 1 gång/veckan(PreZero)